LogowanieSzukaj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osoby niewidome i słabowidzące doskonale sprawdzają się na różnych stanowiskach pracy, mogą być specjalistami w swoich dziedzinach, realizować się na wielu polach. Jednak w Polsce liczba osób niepełnosprawnych pracujących zawodowo jest nadal niewielka. Dlaczego osoby z dysfunkcją wzroku boją się wychodzić z domu, brać udział w szkoleniach oraz podejmować aktywność zawodową? Dlaczego pracodawcy mają bariery w zatrudnianiu osób niewidomych i słabowidzących? Dlaczego ciągle pokutuje stwierdzenie, że osoba niewidoma może być mniej efektywnym pracownikiem?

Bez wątpienia konieczna jest zmiana świadomości. Niewidomych, pracodawców oraz całego społeczeństwa. Obok zmiany myślenia konieczne są konkretne działania. Do takich należy projekt „Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II" realizowany przez Polski Związek Niewidomych.

Głównym celem projektu jest więc zwiększenie szans osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy. Osoby z dysfunkcja wzroku, które zgłoszą się do projektu otrzymują indywidualne wsparcie oraz program szkoleniowy dostosowany do zainteresowań, potrzeb i możliwości. Indywidualna diagnoza, opracowanie ścieżki zawodowej, porady prawne i psychologiczne, staże pracy to tylko niektóre elementy programu Wsparcie II. Ponadto pomagamy również osobom z otoczenia, rodzinie, znajomym, przyjaciołom, aby wspierali osoby niewidome w odnalezieniu się w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt ma charakter ogólnopolski. Osoby zainteresowane i spełniające kryteria (zakładka O projekcie) mogą zgłaszać się do biur regionalnych utworzonych przy okręgowych placówkach Polskiego Związku Niewidomych (zakładka Kontakt).

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (TOnO). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków PFRON.

 

© Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9, 00 - 216 Warszawa, 
KRS 0000042049

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych