Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Znajdź

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

Warszawa, dnia 2.10.2012 r.

Dotyczy ankiety „Poczucie bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących w przestrzeni zurbanizowanej”

Polski Związek Niewidomych zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na ankiety oczekujemy do końca br. Ze względu na fakt, że ankieta służy realizacji projektu dedykowanego osobom z problemami wzroku chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób niewidomych i słabowidzących włączyło się w to przedsięwzięcie.

Ankieta jest przeznaczona dla osób z całej Polski, powyżej 17 roku życia, zarówno kobiet jak i mężczyzn, osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym całkowicie niewidome.

Ankietę można wypełnić i wysłać na trzy sposoby:

  1. Poprzez stronę internetową, ankieta znajduje się pod adresem: www.bezpieczenstwoniewidomych.pl
    Po wypełnieniu, ankietę wysyła się automatycznie na Uniwersytet.
  2. Poprzez wypełnienie ankiety z załącznika elektronicznie lub odręcznie. Po wypełnieniu należy ją wysłać pod adres meilowy: rehabilitacja@pzn.org.pl lub pocztą tradycyjną pod adres:

Polski Związek Niewidomych
Instytut Tyflologiczny

00-216 Warszawa
ul. Konwiktorska 9

na nazwisko Elżbiety Oleksiak

Zakład Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu Białostockiego wspólnie z nami i innymi partnerami realizuje projekt badawczy, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób niewidomych i słabowidzących oraz opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób z dysfunkcją wzroku z uwzględnieniem aspektów prawnych i technologicznych.

Uważamy, że są to istotne sprawy dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Opracowany na podstawie tych badań materiał, uwiarygodni w przyszłości wszelkie nasze działania w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dziękujemy za współpracę

Małgorzata Pacholec

Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych