Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobów ich wyłączania.

O projekcie

Projekt „Doszkalanie specjalistów zajmujących się dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12 roku życia, które pozostają bez właściwego wczesnego wsparcia i edukacji szkolnej”.

Termin realizacji: 1 październik 2012 r. – 30 wrzesień 2015 r. Miejsce realizacji: cała Polska

REALIZATOR: Polski Związek Niewidomych
PARTNER: Perkins International
HONOROWY PATRONAT: Ministra Edukacji Narodowej, Pani Krystyny Szumilas

Projekt skierowany jest do specjalistów wczesnego wspomagania i nauczycieli dzieci niewidomych z dodatkowymi ograniczeniami (40 osób) oraz nauczycieli ze szkolnictwa ogólnodostępnego i integracyjnego, przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych (170 osób). W sumie w projekcie weźmie udział 210 osób z całej Polski.

Cele projektu:

  • zidentyfikowanie dzieci i nauczycieli potrzebujących wsparcia,
  • opracowanie programu szkolenia specjalistów wczesnego wspomagania i nauczycieli,
  • szkolenie specjalistów wczesnego wspomagania oraz nauczycieli dzieci niewidomych z dodatkowymi ograniczeniami w wieku od 0 do 12 lat (zakończenia szkoły podstawowej),
  • szkolenie nauczycieli ze szkolnictwa ogólnodostępnego i integracyjnego, przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • doposażenie nauczycieli ze szkolnictwa ogólnodostępnego i integracyjnego, przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne dla dzieci niewidomych z dodatkowymi ograniczeniami,
  • doposażenie szkół w materiały szkoleniowe.