Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobów ich wyłączania.

Schorzenia genetyczne


Choroby dystroficzne siatkówki

Centralne dystrofie siatkówki (dystrofie plamki)

 • choroba Stargardta (młodzieńcze zwyrodnienie plamki),
 • wrodzona ślepota Lebera (LCA),
 • młodzieńcze rozwarstwienie siatkówki (retinoschisis),
 • achromatopsja wrodzona,
 • dystrofie czopkowe i czopkowo-pręcikowe,
 • choroba Besta (żółtkowate zwyrodnienie plamki),
 • zwyrodnienie plamki żółtej (AMD)
 • inne dystrofie plamki.

Obwodowe i uogólnione dystrofie siatkówki

 • zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa),
 • dystrofie czopkowo-pręcikowe,
 • albinizm oczny i oczno-skórny (OCA),
 • choroideremia (dystrofia naczyniówkowo-siatkówkowa),
 • choroba Norrie’go,
 • inne dystrofie siatkówki.

Złożone zespoły chorobowe, których elementem są dystrofie siatkówki

 • zespół Ushera,
 • zespół Bardeta-Biedla,
 • zespół Kearns-Sayre,
 • zespół Cohena,
 • zespół Alströma,
 • dystrofia miotoniczna Steinerta,
 • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA),
 • inne (np. Refsuma, Cockayne’a, Flynn-Airda itp.).

 

Dziedziczne choroby nerwów wzrokowych

 • dziedziczna neuropatia (zanik) nerwów wzrokowych Lebera (LHON),
 • dziedziczny zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA),
 • wrodzona, izolowana hipoplazja nerwów wzrokowych,
 • dysplazja przegrodowo-wzrokowa (z hipoplazją nerwów wzrokowych),
 • zespół Wolframa,
 • inne

 

Inne, dziedziczne choroby i wady wrodzone oczu

 • jaskra wrodzona,
 • zaćma wrodzona,
 • dystrofie i bielmo rogówki,
 • anomalia Petersa i zespół Peters – plus,
 • zespół Axenfelda-Riegera,
 • inne dysgenezje odcinka przedniego oka
 • wrodzony brak tęczówki (aniridia),
 • szczeliny tęczówki,
 • siatkówczak (retinoblastoma) i inne nowotwory oka,
 • małoocze, bezocze, skrytoocze,
 • inne.

 

Dziedziczne choroby tkanki łącznej z zajęciem oka (zwykle odwarstwienie siatkówki)

 • zespół Marfana,
 • zespół Sticklera,
 • zespół Marshalla,
 • zespół Ehlersa-Danlosa, zwł. typ IV,
 • zespół Weilla-Marchesani’ego,
 • pseudoxanthoma elasticum,
 • wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta) – postać oczna,
 • choroba Albersa-Schonberga (osteopetrosis).

 

Choroby metaboliczne z zajęciem oczu

 • galaktozemia,
 • mukopolisacharydozy,
 • gangliozydozy,
 • glikogenozy,
 • inne choroby metaboliczne.

 

Fakomatozy (choroby nerwowo-skórne)

 • choroba von Hippel-Lindau,
 • nerwiakowłókniakowatość typu 1 (choroba von Recklinghausena),
 • stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a),
 • choroba Sturge-Webera,
 • inne fakomatozy.

 

Inne zespoły uwarunkowane genetycznie, z towarzyszącymi problemami wzrokowymi

 • asocjacja CHARGE,
 • zespół Goldenhara,
 • zespół Pradera-Willi’ego,
 • zespół Cornelii de Lange,
 • zespół Rubinsteina-Taybi’ego,
 • zespół Alporta,
 • zespół Aicardi’ego,
 • zespół Blocha-Sulzbergera (incontinentia pigmenti),
 • inne.