Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobów ich wyłączania.

O nas

Polski Związek Niewidomych to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik spraw tego środowiska.

PZN został powołany do życia w 1951 roku. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim i organizacją samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Jako organizacja zrzesza ponad 62000 osób – dorosłych i dzieci – niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym, a jej członkowie to:

  • osoby niewidome (urodziły się niewidome lub straciły wzrok przed ukończeniem 5 roku życia),
  • osoby ociemniałe (utraciły wzrok w wyniku wypadków i schorzeń po 5 roku życia),
  • osoby słabowidzące (te, które tracą wzrok w przebiegu różnych schorzeń)

Jesteśmy organizacją kompetentną dzięki której osoby z dysfunkcją wzroku mogą osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. Pomagamy niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na terenie całego kraju. Udzielamy porad i informacji. Pomagamy odnaleźć sens życia poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Realizujemy indywidualne i grupowe szkolenia. Wyznaczamy standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zmieniamy ich postrzeganie poprzez edukację społeczeństwa. Integrujemy środowisko i jesteśmy jego rzecznikiem.

PZN jest członkiem międzynarodowych organizacji: Światowej Unii Niewidomych (WBU) i Europejskiej Unii Niewidomych (EBU).

Cele działalności PZN:

  • opieka i wsparcie dla wszystkich osób, które straciły lub tracą wzrok,
  • nauczanie ich samodzielnego funkcjonowania, w tym wykonywania różnych czynności technikami pozawzrokowymi
  • przeciwdziałanie izolacji i poczuciu osamotnienia przez włączanie w aktywny nurt życia społeczno-zawodowego.