Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobów ich wyłączania.

Konferencja kończąca projekt

18 listopada 2014 r. w Centrum Konferencyjnym ZIELNA w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie".

W pierwszej części konferencji głos zabrali przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Lidera Projektu oraz Polskiego Związku Niewidomych i Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” – Partnerów Projektu, którzy przedstawili rezultaty projektu w liczbach. Polskiemu Związkowi Niewidomych udało się zrekrutować do projektu 300 osób z uszkodzeniem wzroku wynikającym ze schorzenia genetycznego oraz 250 osób z ich najbliższego otoczenia. W czasie trwania projektu 36 osób podjęło pracę, 36 odbyło staż rehabilitacyjny u pracodawcy, a 68 osób zakończyło kurs zawodowy w ramach praktycznej nauki zawodu. Wsparciem objęte zostały także osoby uczące się – 9 osób podjęło naukę, a 36 uczestników kontynuowało naukę. Ponadto 211 osób wzięło udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz warsztatach z przedsiębiorczości, a 207 osób odbyło zajęcia indywidualne z zakresu rehabilitacji podstawowej. W ciągu dwóch lat udzielono ponad 1000 porad osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz ich osobom z otoczenia. Porad udzielali doradcy zawodowi, prawnicy, psychologowie oraz tyflopedagodzy.

W drugiej części osoby biorące udział w projekcie opowiedziały o formach wsparcia, w których miały okazję uczestniczyć oraz osiągnięciach. Na koniec wypowiedzieli się pracodawcy, którzy zatrudnili uczestników projektu.

W konferencji wzięło udział wiele osób, byli to m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, PFRON, PZN, Stowarzyszenia „Ars Vivendi” oraz innych organizacji pozarządowych, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przedstawiciele różnych firm oraz uczestnicy projektu.

 

Podręcznik dobrych praktyk

Zachęcamy do zapoznania się z Podręcznikiem dobrych praktyk opracowanym przez prof. nadzw. dr hab. Tomasza Tasiemskiego. Publikacja została wydana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako podsumowanie projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”.

Konferencja podsumowująca realizację projektu

W dniu 18 listopada 2014 r., w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie, w godzinach 10:00 - 15:00 planowana jest konferencja podsumowująca realizację projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w problematykę niepełnosprawności, w tym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Partnerów projektu, tj. Polskiego Związku Niewidomych oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”, jak również innych instytucji i organizacji, zaangażowanych w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja ma na celu upowszechnienie wypracowanych rezultatów projektu, w tym przekazanie przykładów dobrych praktyk, wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną opinie osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników i uczestniczek projektu. Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie doskonałym miejscem do dyskusji i wypracowania konkretnych działań na przyszłość w zakresie promocji zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, formularz zgłoszeniowy udziału w konferencji należy przesłać do dnia 12 listopada 2014 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Z uwagi ma ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Praktyczna nauka zawodu z zakresu rękodzieła

W dniach 16-25 października 2014 odbyła się praktyczna nauka zawodu z zakresu rękodzieła, którą poprowadziła Zofia Borucińska z laboratorium rękodzieł LAS RĄK.

Pięciu uczestników warsztatów zapoznało się z technikami wykonywania biżuterii, nabyło umiejętności montażowe za pomocą narzędzi jubilerskich, miało możliwość w teorii i praktyce poznać tajniki wytwarzania biżuterii z kamieni, filcu, drewna czy srebra. Uczestnicy poznali też zagadnienia związane z reklamą i handlem rękodziełem.

 

Praktyczna nauka zawodu z zakresu rękodzieła

W dniach 5.07-2.10.2014 kolejna z uczestniczek projektu otrzymała wsparcie – praktyczną naukę zawodu z zakresu rękodzieła artystycznego.

Uczestniczka zapoznała się z techniką malarstwa strukturalnego. Jest to przystępna dla osoby z dysfunkcją wzroku technika tworzenia obrazów. Nie wymaga szczegółowego dopracowywania detali. Używane materiały nie są toksyczne.

Podczas zajęć, uczestniczka zapoznała się również z zagadnieniami związanymi z reklamą i handlem rękodziełem.

Praktyczną naukę zawodu przeprowadziła Monika Kruczyńska – Szymaniak z firmy Monada.

 

Fundusze UE na działalność gospodarczą

1 października 2014 ruszył ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy UE na lata 2014–2020. Spotkania „Środa z Funduszami” będą organizowane w całej Polsce w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 12.00.

Osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą mogą zasięgnąć informacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Podczas spotkań zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych na lata 2014-2020.

Diagnostyka i poradnictwo genetyczne

W dniu 25 września w czasie Seminarium „Rozproszyć mrok” w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Pan Profesor Maciej Krawczyński – wybitny genetyk i okulista jednocześnie wygłosił prezentację. Zachęcamy Państwa do zapoznania się.

Wrześniowa praktyczna nauka zawodu

W dniach 5-14 września 2014 r. w Chorzowie odbyła się praktyczna nauka zawodu z zakresu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej.

W tym działaniu wzięło udział 10 niepełnosprawnych uczestników z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Praktyczna nauka zawodu miała na celu podniesienie kwalifikacji osób, które posiadały już pewną wiedzę z zakresu masażu i będą mogły zdobyte umiejętności wykorzystać w przyszłej pracy.

 

W dniach 15-24 września 2014 r. w Warszawie odbyła się praktyczna nauka zawodu z zakresu telepracy/telemarketingu.

Uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę z zakresu technik sprzedażowych, obsługi specjalistycznego oprogramowania oraz urządzeń stosowanych w telemarketingu.

Aktualnie coraz częściej spotyka się oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością właśnie w dziedzinie telepracy oraz telemarketingu, toteż wiedza zdobyta podczas zajęć z pewnością okaże się przydatna dla osób, które podejmą tego typu aktywność zawodową.

W praktycznej nauce zawodu z zakresu telepracy/telemarketingu wzięło udział 16 niepełnosprawnych uczestników z zespołami uwarunkowanymi genetycznie.

 

Od 22 września do 1 października 2014 r. w ramach naszego projektu została przeprowadzona praktyczna nauka zawodu z zakresu florystyki w Warszawie.

Wzięły w niej udział cztery niepełnosprawne uczestniczki z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Panie uczyły się wykonywać wiązanki, wieńce oraz innego rodzaju ozdoby kwiatowe, wykorzystywane podczas różnorodnych uroczystości. Panie zdobyły również wiedzę dotyczącą pielęgnacji kwiatów. Tego typu szkolenia cieszą się dużym powodzeniem wśród niepełnosprawnych uczestniczek naszego projektu, toteż organizujemy je już kolejny raz.

 

Ostatnie Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i Warsztaty Psychologiczno-Tyflologiczne

W dniach 8-11 września odbyła się ostatnia edycja Warsztatów Aktywizacji Zawodowej dla osób ze schorzeniami genetycznymi i Warsztatów Psychologiczno-Tyflologicznych dla osób z ich najbliższego otoczenia. W WAZach uczestniczyło 30 osób, zaś w WPTach 12.

W programie Warsztatów Aktywizacji Zawodowej znalazły się warsztaty psychologiczno-coachingowe, spotkania z prawnikiem, warsztaty wizażu i kreowania wizerunku, warsztaty doradztwa zawodowego i warsztaty tyflologiczne.

 

31 października - zakończenie Projektu

Witam wszystkich uczestników Projektu.

Ze względu na fakt, że 31 października Projekt „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” dobiega końca, uprzejmie proszę o przeanalizowanie Indywidualnych Planów Działania, które Państwo otrzymali i poinformowanie nas czy chcieliby Państwo skorzystać z jakichś form wsparcia, które przewidywał Projekt.

Nie wszystkie formy są możliwe w tej chwili do zrealizowania, ale jeśli będzie można w czymś jeszcze Państwu pomóc postaramy się to zrobić.

Pozdrawiam i oczekuję na informacje – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. 22 635 52 84.

Elżbieta Oleksiak
Koordynator Projektu

Warsztaty z przedsiębiorczości i warsztaty społeczno-tyflologioczne

W dniach od 13 do 26 sierpnia 2014 w Zakopanem odbyły się kolejne warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla 44 osób niepełnosprawnych z zespołami uwarunkowanymi genetycznie i warsztaty społeczno-tyflologiczne dla 27 osób z otoczenia.

W ramach warsztatów z przedsiębiorczości przewidziano trzy bloki tematyczne (zajęcia grupowe i indywidualne).

  • Pierwszy blok – nauka prowadzenia działalności gospodarczej lub warsztaty wspomagające rozwój osobisty z elementami przedsiębiorczości w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników.
  • Drugi blok – podnoszenie poziomu kompetencji społecznych (uzupełniające zajęcia z orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, usprawniania widzenia).
  • Trzeci blok – spotkania integracyjne, wycieczki dostosowane do możliwości percepcyjnych osób niewidomych.

Warsztaty społeczno-tyflologiczne dla otoczenia obejmowały zajęcia z różnymi specjalistami: psychologiem, tyflopedagogiem, wizażystą, specjalistą z zakresu sprawności fizycznej.

Głównym celem warsztatów społeczno-tyflologicznych było przedyskutowanie tematów: relacje w rodzinie, rola rodziców i opiekunów, rozwój osobisty rodziców/ opiekunów, życie dla osoby niepełnosprawnej i rodziny czy także dla siebie.

 

Zakładka z ofertami pracy, staży, praktycznej nauki zawodu

Szanowni Państwo na naszej stronie zaczęła funkcjonować zakładka z ofertami pracy, staży i praktycznej nauki zawodu. Bardzo proszę o zaglądanie do niej, kontaktowanie się z zainteresowanymi współpracą pracodawcami oraz z nami:

Izabela Tomczuk, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel.: tel. 22 635 52 84

Ostatnie warsztaty psychologiczno-tyflologiczne

W dniach 28-31 lipca 2014 odbyły się ostatnie warsztaty psychologiczno-tyflologiczne dla bliskich osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, w których uczestniczyło 13 osób.

Łącznie, udało nam się przeszkolić 250 osób z najbliższego otoczenia, które nabyły wiedzę z zakresu komunikowania się z osobą niepełnosprawną, funkcjonalnych następstw schorzeń wzroku, możliwości rozwoju zawodowego osób niewidomych i słabowidzących oraz form wsparcia jakie mogą uzyskać w różnych instytucjach i organizacjach.

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej i warsztaty psychologiczno-tyflologiczne

W dniach 30.06-03.07 2014 odbyły się kolejne Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla osób ze schorzeniami genetycznymi oraz warsztaty psychologiczno-tyflologiczne dla członków ich najbliższego otoczenia. Uczestnicy warsztatów psychologiczno-tyflologicznych mieli okazję zwiedzić Niewidzialną wystawę, gdzie w sposób interaktywny próbowali doświadczyć świata tak, jak odbierają go niewidomi.

Przed nami jeszcze trzy miesiące pracy w ramach projektu, podczas których odbędą się kolejne warsztaty z zakresu przedsiębiorczości zawodowej i rozwoju osobistego oraz ostatnie Warsztaty Aktywizacji Zawodowej.

Wszystkim uczestnikom naszego projektu życzymy wszystkiego dobrego na czas wakacji.

 

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej

W dniach 9-12 czerwca odbyły się kolejne Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla 17 uczestników naszego projektu.

Była to doskonała okazja dla osób ze schorzeniami genetycznymi do nabycia szerokiej wiedzy z zakresu aktywizacji zawodowej, wizażu i kreowania wizerunku oraz kreatywnego myślenia czy radzenia sobie z emocjami.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Warsztaty psychologiczno-tyflologiczne

W dniach 27-30.05 odbyły się warsztaty psychologiczno-tyflologiczne dla otoczenia osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie. W spotkaniu wzięło udział 11 osób.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej

W dniach 27-30 maja odbyły się Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla 25 osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie.

Podczas warsztatów nasi uczestnicy mogli nabyć szeroką wiedzę z zakresu aktywizacji zawodowej, wizażu i kreowania wizerunku. Dzięki bogatemu programowi odbyli warsztaty psychologiczno-coachingowe, tyflologiczne, prawne i z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Majowe wsparcie psychologiczno-prawne

W dniach 19-22 maja odbyły się warsztaty psychologiczno-prawne dla członków najbliższego otoczenia osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie.

Uczestnicy poznali zagadnienia z zakresu funkcjonalnych następstw schorzeń wzroku, budowania relacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku i jej funkcjonowania na rynku pracy.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Praktyczna nauka zawodu z zakresu florystyki

W dniach 12-21.05.2014 odbyła się praktyczna nauka zawodu z zakresu florystyki dla czterech osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie.

Podczas 60 godzin szkoleniowych uczestniczki poznały teorię florystyki, nabyły wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, pielęgnacji i nawożenia kwiatów, organizacji pracy kwiaciarni, florystyki okolicznościowej. W ramach szkolenia odbyło się również 10 godzin praktyk, podczas których kursantki miały okazję samodzielnie komponować i tworzyć wiązanki, wieńce, stroiki, kompozycje okolicznościowe.

Mamy nadzieję, że nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystają niebawem w życiu zawodowym.

 

Ostatnie wsparcia w kwietniu

W dniach 31.03-03.04.2014 oraz 10-13.4.2013 i 22-25.04.2014 odbyły się ostatnie wsparcia w ramach naszego projektu.

Podczas trzech spotkań gościliśmy 56 osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie i 41 osób z ich najbliższego otoczenia. Jednocześnie wraz z ostatnim zjazdem zakończyliśmy proces rekrutacji do projektu a także etap przeprowadzania diagnoz i wsparcia psychologiczno-prawnego osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie.

Przed nami kilka miesięcy wytężonej pracy aby naszym dotychczasowym uczestnikom zapewnić maksymalne możliwości rozwoju zawodowego i społecznego.

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości zawodowej i rozwoju osobistego

W dniach 31.03-13.04.2014 w Zakopanem odbyły się pierwsze dwutygodniowe warsztaty z zakresu przedsiębiorczości zawodowej i rozwoju osobistego.

W warsztatach uczestniczyło 55 osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie. W tym samym czasie odbyły się również warsztaty społeczno-tyflologiczne dla 21 osób z najbliższego otoczenia osób z chorobą genetyczną.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

Wystawa "Żar kamienia"

4 kwietnia w Tyflogalerii PZN odbył się wernisaż "Żar kamienia", podczas którego zaprezentowano biżuterię wykonaną przez uczestniczki praktycznej nauki zawodu z zakresu rękodzieła w ramach naszego projektu.

Wystawa została przygotowana przez Laboratorium Rękodzieł "Las Rok" we współpracy z PZN.


Galeria zdjęć z wernisażu

Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu

28 marca w siedzibie PZN odbyła się organizowana przez PFRON konferencja upowszechniająca rezultaty naszego projektu.

Spotkanie otworzyła Anna Woźniak-Szymańska – Prezes Zarządu PZN, przy stole prezydialnym zasiedli również Pani Anna Bogusz-Koźbiał – kierownik projektu (PFRON) oraz Pan Robert Jakubowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Realizacji Programów (PFRON). Następnie koordynatorzy Partnera projektu Elżbieta Oleksiak (PZN) i Stanisław Maćkowiak (Ars Vivendi) przedstawili działania merytoryczne, które do tej pory miały miejsce w projekcie.

Przybyli goście mieli szansę wysłuchać ciekawych prelekcji m.in. Pani Grażyny Machury, tyflopedagoga i instruktora usprawniania widzenia. Uczestnicy projektu – Kazimierz Gąska i Piotr Zawodnik opowiedzieli o swoich doświadczeniach udziału w projekcie i możliwościach, jakie otrzymali dzięki uzyskanemu wsparciu.

Serdecznie dziękujemy za przybycie.

 

Marcowe wsparcia i diagnozy

W dniach 10-13 i 13-16 marca gościliśmy w PZN kolejne grupy osób ze schorzeniami genetycznymi.

Tym razem w realizowanych przez nas działaniach udział wzięli również uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej z Chorzowa. Ponieważ poza wsparciem grupowym i diagnozami poziomu kompetencji społeczno-zawodowych staramy się również umożliwiać naszym uczestnikom dostęp do wydarzeń kulturalnych, poniżej kilka zdjęć wykonanych po spektaklu "Amoroso" w Teatrze Ateneum. Na fotografiach uczestnicy z grupy 13-16 marca, z jednym z aktorów - Stefano Terrazzino.

 

Spotkanie w Teatrze Ateneum.

 

Wsparcie w dniach 10-13 marca

Praktyczna nauka zawodu z zakresu rękodzieła

W dniach 27.02-08.03 2014 odbyła się praktyczna nauka zawodu z zakresu rękodzieła, którą poprowadziła Zofia Borucińska z laboratorium rękodzieł LAS RĄK.

Osiem uczestniczek warsztatów zapoznało się z technikami wykonywania biżuterii, nabyło umiejętności montażowe za pomocą narzędzi jubilerskich, miało możliwość w teorii i praktyce poznać tajniki wytwarzania biżuterii z kamieni, filcu, drewna czy srebra. Uczestniczki poznały też zagadnienia związane z reklamą i handlem rękodziełem. Lwią część zajęć pochłonęły prace manualne, a naszym uczestniczkom udało się przygotować piękne i niepowtarzalne zestawy biżuterii.

Życzymy powodzenia w podejmowaniu kolejnych kroków na drodze do samodzielności zawodowej, z nabytym podczas praktycznej nauki zawodu doświadczeniem z pewnością będzie to łatwiejsze.

 

Wsparcie w dniach 24-27 lutego

Kolejne wsparcie za nami. Do końca kwietnia można jeszcze wziąć udział w naszym wsparciu psychologiczno-prawnym i diagnozach. Tymczasem zapraszamy do galerii z lutowego spotkania.

 

Wsparcie w dniach 24-27 lutego 2014

Wsparcie w dniach 10-13 lutego

Za nami trzecie w tym roku wsparcie i diagnozy dla osób ze schorzeniami genetycznymi. W lutowym spotkaniu uczestniczyło 10 osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie i 9 z ich najbliższego otoczenia.

Rekrutacja trwa do kwietnia tego roku, zatem zachęcamy do przekazywania informacji o naszym projekcie Waszym rodzinom i znajomym.

Rekrutacja we Wrocławiu, Chorzowie i Dąbrowie Górniczej

13 grudnia 2013 r. oraz 4 i 5 lutego 2014 r. pracownicy projektu spotkali się z młodzieżą i nauczycielami w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej.

Były to bardzo owocne spotkania. Przybyło na nie wiele osób. W Chorzowie i Dąbrowie Górniczej z pomocą dyrekcji szkół udało się zorganizować dwie grupy osób, które przyjadą na diagnozę i wsparcie psychologiczno-prawne do Warszawy w marcu i kwietniu. Jesteśmy wdzięczni za pomoc. Przy okazji zamieszczamy kilka zdjęć Ośrodka we Wrocławiu i Dąbrowie Górniczej – oba Ośrodki mają piękne nowe budynki.

 

Ośrodek we Wrocławiu

Ośrodek w Dąbrowie Górniczej

Wsparcie w dniach 27-30 stycznia

W styczniu po raz kolejny do siedziby PZN zjechały się osoby ze schorzeniami genetycznymi oraz ich bliscy, aby uczestniczyć w kolejnym wsparciu i diagnozach poziomu kompetencji społeczno-zawodowych.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Wsparcie w dniach 13-16 stycznia 2014

Pierwsze spotkanie w Nowym Roku już za nami. Zapraszamy do galerii, gdzie znajdziecie Państwo kilka fotografii m.in. z Centrum Nauki Kopernik, które w ramach wyjść do miejsc kultury odwiedzili nasi uczestnicy.

 

Galeria zdjęć - wsparcie w dniach 13-16 stycznia 2014.

Grudniowe podsumowanie i wsparcie w dniach 2-5.12.2013

Koniec roku to czas podsumowań, również dla nas - pracowników projektu.

Zorganizowaliśmy 15 spotkań, w których uczestniczyło 158 osób. Odbyło się 841,5 godziny diagnoz indywidualnych z lekarzami, tyflopedagogami i doradcami zawodowymi, 61 godzin konsultacji w zakresie chorób genetycznych.

W ubiegłym roku wydaliśmy również publikację „Pracodawco, zatrudnij osobę niewidomą lub słabowidzącą”, nawiązaliśmy kontakty z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnieniem osób niepełnosprawnych zawodowo. Zorganizowaliśmy Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, w których uczestniczyło 21 osób. Staże zawodowe podjęło 10 naszych uczestników, wsparcie wyrównujące kompetencje społeczno-zawodowe otrzymało 47 osób.

Przed nami drugi rok realizacji projektu. Rekrutację oraz diagnozy ze wsparciem psychologiczno-prawnym realizujemy tylko do kwietnia. Zatem chętnych do udziału w projekcie zapraszamy już dziś do kontaktu z naszym biurem.

W dniach 2-5 grudnia odbyło się ostatnie w roku 2013 wsparcie. Uczestniczyło w nim osiem osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie i trzy z ich najbliższego otoczenia.

Okulistyczne badania genetyczne

Poradnia genetyczna GENOMED z Warszawy zaprasza do skorzystania z 20% zniżki na okulistyczne badania genetyczne. Zniżka obowiązuje do końca stycznia.

baner reklamowy GENOMED

Najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe

Świąteczne drzewko Szanowni Państwo

Za nami ostatnie w tym roku wsparcie w ramach realizacji naszego projektu. Serdecznie dziękujemy tym, którzy do tej pory uczestniczyli w naszych działaniach i zachęcamy do dalszej aktywności w projekcie i na forum.

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt oraz wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

Migawki ze wsparcia wyrównującego kompetencje społeczne

Część naszych uczestników i uczestniczek realizuje indywidualny program zajęć z orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, czy nauki brajla.

Chcemy aby czuli się pewnie poruszając się samodzielnie w przestrzeni publicznej i aby mieli dostęp do tego, co bez problemu mogą np. przeczytać osoby pełnosprawne. Proponowane przez nas wsparcia indywidualne podnoszą kompetencje społeczne i usamodzielniają.

Pan Stefan jest tego doskonałym przykładem (na fotografiach podczas zajęć z samodzielnego poruszania się
z laską).

 

Skorzystaj z porad tyflologicznych

Jeśli masz problem z gotowaniem, sprzątaniem mieszkania, drobnymi naprawami (np. przyszywaniem guzików), chciałbyś zmienić coś w domu, żeby było bezpiecznie a zarazem estetycznie skorzystaj z porad tyflologicznych oferowanych w projekcie.

Można dzwonić (22 635 52 84), pisać (poczta tradycyjna: Polski Związek Niewidomych Centrum Rehabilitacji; 00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) lub umówić się na spotkanie.

Listopadowe wsparcia w PZN

Trwa drugie wsparcie zaplanowane na miesiąc listopad (odbywa się w dniach 18-21 listopada).

Przed nami jeszcze dwa grudniowe spotkania w tym roku kalendarzowym. Serdecznie zapraszamy do udziału - mamy jeszcze wolne miejsca.

 

Wsparcie w dniach 4-7 listopada

Wsparcia wyrównujące kompetencje społeczne

Trwają zajęcia z zakresu indywidualnego wsparcia wyrównującego kompetencje społeczne.

Już ponad 50 uczestników/czek naszego projektu skorzystało z zajęć nauki brajla, orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, zajęć komputerowych, wsparcia psychologicznego czy medycznego.

Realizowane działania mają na celu podniesienie jakości życia naszych uczestników/czek oraz ich kompetencji społecznych i zawodowych.

 

Rekrutacja w Bydgoszczy i Krakowie

15 listopada pracownicy Projektu zorganizowali spotkanie z młodzieżą uczącą się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób.

Spośród wielu zainteresowanych Projektem większość nie mogła do niego przystąpić - ich choroba wzroku nie była spowodowana schorzeniem genetycznym bądź byli już uczestnikami innego Projektu systemowego, którego Liderem jest PFRON. Bardzo nas cieszy, że jest kilka osób, które spełniają wymagane kryteria i mogą być uczestnikiem Projektu. Musimy tylko ustalić z nimi odpowiadający im termin.

Ośrodek w Bydgoszczy (najstarszy w Polsce) wzbogacił się o nowy budynek, piękne pracownie do nauki zawodu kucharza i pracownika obsługi hotelowej.

20 listopada podobne spotkanie odbyło się w Medycznym Studium Masażu Leczniczego w Krakowie. Jest to szkoła kształcąca m.in. niewidomych masażystów. Na spotkanie przybyło około 40 osób.

Dla 13 osób na miejscu wypełniono dokumenty. Są one potencjalnymi uczestnikami Projektu. Będziemy ustalać z nimi termin spotkania w Warszawie gdzie odbędzie się diagnoza i grupowe wsparcie psychologiczno-prawne.

 

Zdjęcia Ośrodka w Bydgoszczy

Warsztaty aktywizacji zawodowej

W dniach 15-18 października odbyły się pierwsze warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób z ZUG oraz warsztaty psychologiczno-tyflologiczne dla osób z ich otoczenia. Uczestniczyło w nich łącznie 31 osób.

Cztery dni spędzone z naszymi specjalistami były doskonałą okazją dla osób ze schorzeniami genetycznymi do nabycia szerokiej wiedzy z zakresu aktywizacji zawodowej, tajników wizażu i kreowania wizerunku. Dzięki bogatemu programowi nasi uczestnicy odbyli warsztaty psychologiczno coachingowe, tyflologiczne, prawne i z zakresu doradztwa zawodowego.

Osoby z otoczenia dzięki praktycznym zajęciom z tyflopedagogiem mogły na własnej skórze przekonać się z jakimi problemami muszą w codziennym życiu zmierzyć się osoby niewidome i słabowidzące. Gra w karty czy nawlekanie igły, dzięki specjalnym goglom były dla nich nie lada wyzwaniem.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Październikowe wsparcia

W październiku w ramach realizacji projektu odbyły się dwa wsparcia (7-10 i 21-24 października) dla osób z ZUG, w których łącznie uczestniczyły 34 osoby (w tym 22 z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie).

 

Galeria zdjęć - wsparcie w dniach 21-24 października.

Seminarium "Rozproszyć mrok"

26 września, w ramach Retina Week w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych odbyło się seminarium poruszające problematykę chorób genetycznych.

Naszymi gośćmi byli znani i cenieni w świecie specjaliści - prof. dr hab. Maciej Krawczyński z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz dr Konstantinos Nikopoulos z Uniwersytetu Medycznego w Lozannie. Podczas seminarium głos zabrała również Małgorzata Pacholec, prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska. Elżbieta Oleksiak - koordynator Partnera projektu "Wsparcie osób z Wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie" przybyłym gościom przedstawiła założenia i dotychczasowe rezultaty podjętych przez nas działań.

Uczestnicy seminarium, a także wszyscy zainteresowani 27 września na Placu Konstytucji w Warszawie mogli bezpłatnie wykonać specjalistyczne badania siatkówki i nerwu wzrokowego. Serdecznie dziękujemy za przybycie.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Wsparcie w dniach 23-26 września 2013

Za nami ostatnie wrześniowe wsparcie. Naszymi gośćmi było 27 osób – 14 z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie i 13 osób z ich najbliższego otoczenia.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Wsparcie w dniach 16-19 września 2013

W dniach 16-19 września dla 11 osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie oraz 7 osób z ich najbliższego otoczenia zrealizowaliśmy dziewiątą turę wsparcia.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Broszura dla pracodawców

Broszura dla pracodawcówSerdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją "Pracodawco, zatrudnij osobę niewidomą lub słabowidzącą", która powstała w ramach projektu.

Stworzyliśmy ją z myślą o pracodawcach, ale mamy nadzieję, że stanie się dobrym źródłem wiedzy również dla poszukujących pracy. Znajdziecie w niej informacje dotyczące adaptacji miejsca pracy, przyczyn niskiego wskaźnika zatrudnienia osób z problemami wzrokowymi czy ulg przysługujących pracodawcy zatrudniającemu osoby niewidome lub słabowidzące. Zapraszamy do lektury!

Wsparcie w dniach 9-12 września 2013

Za nami pierwsze z trzech wrześniowych wsparć. Wzięło w nim udział 16 osób (10 z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie i 6 z najbliższego otoczenia).

Kolejny raz nasi uczestnicy/czki mieli okazję nabyć wiedzę z zakresu prawa, psychologii, tyflopedagogiki. Dobrano sprzęt likwidujący indywidualne bariery funkcjonalne, przeprowadzono diagnozy kompetencji społeczno-zawodowych.

Stałym punktem programu był również wieczór kulturalny, tym razem spędzony przez naszych uczestników/czki w Och Teatrze na sztuce „Mayday”.

Wsparcie w dniach 9-12 września 2013

VIII Tydzień Schorzeń Siatkówki Oka

Zapraszamy do Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie na niezwykłe seminarium w ramach obchodów VIII Tygodnia Schorzeń Siatkówki Oka.

Czytaj więcej...

Kolejne wsparcie za nami

W dniach 19-22 sierpnia odbyło się kolejne wsparcie w ramach projektu. W warsztatach, spotkaniach grupowych i indywidualnych uczestniczyło 12 osób z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie i 9 osób z ich najbliższego otoczenia.

Wsparcie w dniach 19-22 sierpnia 2013

Projekt nabiera tempa

W ramach projektu udzielamy grupowego wsparcia psychologiczno-prawnego i wsparcia indywidualnego, finansujemy praktyczną naukę zawodu, organizujemy szkolenia i staże rehabilitacyjne.

Czytaj więcej...

Trwa rekrutacja do projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn nieaktywnych zawodowo. Jeśli masz nawet najmniejsze uszkodzenie wzroku spowodowane schorzeniem genetycznym zgłoś się do nas, rekrutacja trwa.

Aktualne terminy diagnoz i wsparcia grupowego:

9-12 września, 16-19 września, 23-26 września, 7-10 października, 21-24 października,
4-7 listopada, 18-21 listopada, 2-5 grudnia, 9-12 grudnia.

Wsparcie w dniach 5-8 sierpnia 2013

Wsparcie w dniach 22-25 lipca 2013

Wsparcie w dniach 8-11 lipca 2013

TVN 24 o naszym projekcie

Logo Radio Warszawa

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego dotyczącego schorzeń uwarunkowanych genetycznie, który 29 czerwca ukazał się w TVN 24.

Projekt na falach radiowych

Logo Radio Warszawa

26 czerwca Elżbieta Oleksiak i Agnieszka Fabisiak gościły na antenie Radia Warszawa Praga w audycji „Radiowy integrator”, gdzie opowiedziały o sytuacji osób z zespołami genetycznymi w Polsce oraz o możliwościach, jakie daje uczestnictwo w naszym Projekcie.

Trzecia tura wsparcia

W dniach 17-20 czerwca odbyło się trzecie wsparcie realizowane w ramach naszego projektu.

Wsparcie w dniach 17-20 czerwca 2013

Za nami druga tura wsparcia

W dniach 20-23 maja odbyło się drugie wsparcie realizowane w ramach naszego projektu.

Czytaj więcej...

Nasz projekt jest coraz bardziej widoczny w sieci

Problematyka chorób uwarunkowanych genetycznie jest tematem rzadko pojawiającym się w dyskusjach społecznych. Celem naszego projektu jest nie tylko aktywizacja na rynku pracy naszych uczestników/czek, ale także zmiana nastawienia ich najbliższego otoczenia do osób mających na przykład chorobę Stargardta, zespół Ushera, Alstroma czy Marfana.

Czytaj więcej...

Pierwsza sesja szkoleniowa

W dniach 22-25 kwietnia, w Warszawie odbyły się pierwsze diagnozy i wsparcie psychologiczno-prawne dla uczestników naszego projektu. Przez cztery dni zarówno osoby niepełnosprawne jak i towarzyszący im członkowie rodzin oraz bliscy uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach z zakresu prawa i psychologii.

Czytaj więcej...

Materiały szkoleniowe dla naszych uczestników/czek

Właśnie dotarły do nas zestawy materiałów, które otrzyma każdy uczestnik/czka naszego projektu.

Czytaj więcej...

Materiały projektowe do pobrania

Chciałbyś opowiedzieć o naszym projekcie komuś z rodziny lub otoczenia? Być może masz niedaleko urząd albo przychodnię, w których mógłbyś poinformować o naszych działaniach?

Czytaj więcej...