Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

Kuźnia. Warsztaty integracji społeczno-zawodowej n

Kuźnia. Warsztaty integracji społeczno-zawodowej niewidomych twórców i artystów 

Polski Związek Niewidomych informuje, że z dniem 01 maja 2006 r. rozpoczął realizację kolejnego projektu dofinansowywanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01 maja 2006 do 31 marca 2008 r.

CELEM PROJEKTU "KUŹNIA" jest udzielanie wsparcia osobom niewidomym uzdolnionym artystycznie w wejściu na rynek pracy; wywołanie pozytywnych zmian postaw potencjalnych pracodawców i odbiorców wobec twórczości osób niewidomych i słabowidzących.

Cele te będziemy realizować poprzez:

 • poszerzanie zakresu możliwości rozwoju pracy twórczej niewidomych poprzez uruchomienie warsztatów w obszarach: muzyka, plastyka i słowo.
 • zwiększanie świadomości, wiedzy niewidomych oraz przełamywanie barier psychologicznych w zakresie samodzielnego utrzymania się z pracy twórczej i zarobkowej działalności artystycznej przez uczestnictwo w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym i innymi specjalistami (m.in. ds. promocji i marketingu w sztuce)
 • wpływanie na zmianę postaw, wzrost świadomości społecznej dotyczącej niewidomych twórców, artystów ich potencjału i wkładu w kulturę europejską przez organizowanie w różnych częściach kraju tematycznych imprez oraz kampanie medialną.

PROJEKT "KUŹNIA" PRZEWIDUJE

 • Utworzenie trzech piętnastoosobowych grup warsztatowych, które będą uczestniczyły w cyklicznych zajęciach w zakresie doskonalenia własnych umiejętności muzycznych, plastycznych oraz słowno-literackich.
 • Każda z grup spotka się na 11 dwudniowych zjazdach. W ramach zajęć przeprowadzony zostanie również warsztat aktywizujący prowadzony przez psychologa i doradcę zawodowego. Uczestnikom warsztatów zostaną zapewnione materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.
 • Dla uczestników projektu odbędą się trzy obozy warsztatowe w ośrodkach PZN, w tym:
 • Obóz integracyjny, podczas którego zostaną przedstawione uczestnikom podstawy teorii i praktyki marketingu w kulturze, zarys historii sztuki oraz warsztat międzykulturowy rozszerzający horyzont twórczy. Program obozu przewiduje również wycieczki plenerowe i spotkania z miejscowymi artystami utrzymującymi się z pracy twórczej.
 • Obóz warsztatów komputerowych, podczas których uczestnicy poznają obsługę i możliwości pracy twórczej w oparciu o specjalistyczne programy.
 • Obóz promocji sztuki mający na celu wzmocnienie motywacji niewidomych twórców. Podczas obozu, zaproszeni profesjonaliści przeprowadzą praktyczne zajęcia warsztatowe w zakresie współczesnych form muzycznych, sztuk plastycznych (rzeźby i płaskorzeźby), dziennikarstwa oraz zajęcia z zakresu publicznej autokreacji i prezentacji scenicznej.
 • Przeprowadzenie ponad 20 imprez tematycznych, w tym: wystaw, koncertów, spotkań literackich, prezentacji interdyscyplinarnych i innych, w organizowaniu których czynny udział wezmą uczestnicy grup warsztatowych. Imprezom towarzyszyć będzie szeroka kampania medialna.
 • Publikacje książkowe i fonograficzne, w tym:
 • albumy tematyczne:
 • "Korzenie Europy" - publikacja opisująca wkład osób niewidomych i słabowidzących w rozwój kultury polskiej i europejskiej
 • "Kształty i barwy dotyku"- twórczość plastyczna niewidomych i wystawy ich prac
 • "Widzimy muzyką" - przegląd festiwali muzycznych osób niewidomych wraz z płyta CD zawierającą nagrania konkursowe
 • seria wydawnicza dzieł literackich pn. "Kuźnia Tejrezjasza" autorstwa osób niewidomych, w tym dzieła literackie (3 książki) i płyty CD z nagraniami (5 płyt)

ADRESACI PROJEKTU "KUŹNIA"

czyli kto i na jakich zasadach może wziąć udział w projekcie?

Jeżeli spełniasz wszystkie z poniższych warunków:

 • posiadasz znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku
 • posiadasz szczególne uzdolnienia artystyczne
 • twój wiek "mieści się" w granicach 18-60 lat
 • pozostajesz bez zatrudnienia
 • jesteś zarejestrowany/na jako osoba poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • nie jesteś uczestnikiem innego projektu Europejskiego podobnym charakterze, dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz dysponujesz wolnym czasem i chciałbyś coś dla siebie i innych zrobić to znaczy, że właśnie na Ciebie czekamy, w Warszawie pod nr telefonu (0-22) 887-42-46 oraz w Kielcach (0-41) 361-29-84, zadzwoń lub napisz: kckn@interia.pl

FORMALNOŚCI

związane z projektem "KUŹNIA"

Jeżeli zdecydowałeś/zdecydowałaś się na uczestnictwo w naszym projekcie powinieneś/powinnaś:

 • Jak najszybciej skontaktować się z nami
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Złożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, że jesteś zarejestrowany/zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy (jeżeli pobierasz rentę również możesz zarejestrować się w PUP jako osoba poszukująca pracy bez konsekwencji utraty świadczenia)
 • Jeżeli nie jesteś członkiem Polskiego Związku Niewidomych musisz dostarczyć kserokopię orzeczenia o posiadanym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (kod niepełnosprawności na orzeczeniu "04-O")
 • Złożyć pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie (ponieważ projekt realizowany jest od 01 maja 2006 r. do 31 marca 2008 r. )
 • Nadesłać listownie lub drogą elektroniczną swoje wybrane prace lub po prostu dostarczyć je osobiście do Krajowego Centrum Kultury w Kielcach

PUNKTY "PIERWSZEGO KONTAKTU"

INFORMACJA, REKRUTACJA

dotyczące projektu "KUŹNIA"

Krajowe Centrum Kultury Polskiego Związku Niewidomych

1. Krajowe Centrum Kultury PZN Kielce ul. Ściegiennego 2 (przy WDK)

tel. (0-41) 361-29-84 e-mail: kckn@interia.pl

tel. (041) 362-06-15, email: kckn@neostrada.pl 

Patrycja Kalinowska - asystent koordynatora oraz

Arkadiusz Szostak - kierownik warsztatów

2. Krajowe Centrum Kultury PZN

Warszawa, ul. Konwiktorska 9 piętro I, pokój 29

tel. (0-22) 887-42-46 lub (0-22) 831-22-71 wew. 230.

Katarzyna Młotek - koordynator projektu "Kuźnia"

FORMULARZE

dotyczące projektu "KUŹNIA"

AKTUALNOŚCI

dotyczące projektu "KUŹNIA"

Archiwum

KOSZTY UCZESTNICTWA

W WARSZTATACH, IMPREZACH, OBOZACH I SZKOLENIACH POKRYWANE SĄ W RAMACH PROJEKTU.

UCZESTNICY EWENTUALNIE BĘDĄ PARTYCYPOWAĆ W KOSZTACH DOJAZDU

Title Filter     Display # 
# Article Title
1 Ech działo się działo …
2 Ogłoszenie o naborze
3 Poszukujemy specjalistów do prowadzenia zajęć
4 Harmonogram realizacji zadań
5 Lista uczestnikó projektu "Kuźnia"