Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

EFS, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Partnerstwo Na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy Dla Osób Niewidomych

Partnerstwo Na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy Dla Osób Niewidomych jest projektem prowadzonym na rzecz osób niewidomych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Jest on częścią programu Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie EQUAL. Celem projektu jest pomoc ludziom z dysfunkcją wzroku w znalezieniu i utrzymaniu pracy, jak również w podjęciu i ukończeniu studiów wyższych. Dzięki uczestnictwu w projekcie kilkadziesiąt osób z Małopolski uzyska możliwość zwiększania swoich kompetencji i umiejętności. Są to osoby niewidome i słabowidzące w wieku od szesnastu do trzydziestu pięciu lat. Oprócz pomocy konkretnym osobom, pracujemy również nad skutecznymi metodami i procedurami dotyczącymi studiowania i zatrudnienia, które w przyszłości będą mogły być stosowane w Polsce na szerszą skalę.

Partnerstwo kładzie duży nacisk na znajomość nowoczesnych technik komunikacyjno-informacyjnych czyli między innymi na umiejętności obsługi komputera i zaawansowanych technologii informatycznych. W ramach projektu Partnerstwo zrealizuje szereg działań, takich jak warsztaty komputerowe, szkolenia z umiejętności interpersonalnych i społecznych, treningi motywacyjne, szkolenia z aktywizacji zawodowej, doradztwo zawodowe i edukacyjne. Fundacja planuje również uczestnictwo beneficjentów w szkoleniach zawodowych przygotowujących ich do podjęcia pracy na konkretnych stanowiskach. Prowadzimy rozmowy z przedsiębiorcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców, aby poznać ich oczekiwania wobec nowych pracowników oraz zachęcić ich do zatrudniania kompetentnych niewidomych lub słabowidzących. Prowadzimy również analizę oczekiwań i wymagań osób z dysfunkcją wzroku dotyczących pracy, edukacji i technik informacyjno-komunikacyjnych oraz badania statystyczne.

Partnerstwo stworzy informatory dla osób poszukujących pracy i dla przyszłych studentów oraz informatory dla uczelni wyższych dotyczące studiowania osób z dysfunkcją wzroku oraz dla pracodawców zatrudniających pracowników niewidomych i słabowidzących.

W ramach Partnerstwa działają: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Niewidomych, Agencja Handisoft, Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie, VRG Strategia oraz Fundacja Na Rzecz Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Partnerami zagranicznymi są Instytut Dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w Danii, Czeski Związek Niewidomych, Słowacki Związek Niewidomych oraz Akcja dla Niewidomych z Anglii. Współpraca ponadnarodowa uzupełnia i wzbogaca działania na poziomie krajowym, a jej tematami są między innymi rozwój innowacyjnych metod powodujących zaangażowanie pracodawców i zmianę ich nastawienia do osób z dysfunkcją wzroku, wymiana doświadczeń w zatrudnianiu osób niewidomych i słabowidzących oraz porównanie krajowych struktur wspierających osoby z dysfunkcją wzroku. Dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi możliwa będzie również wymiana doświadczeń w zakresie szkoleń (zawodowych, dotyczących samozatrudnienia, komputerowych, interpersonalnych), analiza danych i statystyk dotyczących osób niewidomych oraz porównanie legislacji dotyczącej osób z dysfunkcją wzroku.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną pod następującym adresem: firr@interia.pl.

Anna Elżbieta Waszkielewicz

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Title Filter     Display # 
# Article Title
1 Niewidomy student w Danii
2 Szkolenia tyfloinformatyczne
3 Partnerstwo Na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy Dla Osób Niewidomych