Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Znajdź

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

Projekt „Punkt informacji i promocji zatrudnienia osób niewidomych i słabowidzących"

Projekt „Punkt informacji i promocji zatrudnienia osób niewidomych i słabowidzących" realizowany był przez Polski Związek Niewidomych od października 2005 do marca 2008 roku. Współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu było prowadzenie i rozszerzenie działań statutowych Polskiego Związku Niewidomych służących aktywizacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących. Działania nakierowane były na pracodawców, przedstawicieli instytucji rynku pracy, osoby niewidome i słabowidzące oraz, poprzez kampanie medialne, także na społeczeństwo.

W ramach projektu między innymi:

 1. Funkcjonował serwis Internetowy, w ramach którego:
  • prezentowana była usystematyzowana baza informacji związanych z zatrudnieniem niewidomych i słabowidzących (m.in. wskazówki dla pracodawców i poszukujących pracy, akty prawne, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania) - serwis odwiedzony został 41.793 razy. Część materiałów znajduje się aktualnie na stronie www.pzn.org.pl w „Poradach";
  • uruchomiona i prowadzona była giełda pracy, na której zarejestrowanych było 355 użytkowników, złożonych zostało 106 ofert od osób poszukujących pracy oraz 21 ofert pracy; zatrudnienie tą drogą uzyskało 5 osób.
 2. Przerowadzona została kampania informacyjno-promocyjna (spotkania, seminaria, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, kampania medialna) pokazująca możliwości zawodowe osób niewidomych, zachęcająca do ich zatrudniania, służąca zmianie postaw wobec ich zatrudnienia oraz wskazująca instrumenty wspierające to zatrudnianie.
 3. Wypracowane, wydane i rozprowadzane lub emitowane były materiały informacyjno-promocyjne:
  • trzy ulotki: „Rady dla pracodawców", „Pracodawco czy wiesz jakie korzyści możesz mieć zatrudniając osobę słabowidzącą lub niewidomą", „Gdy spotkasz osobę niewidomą" (awers, rewers);
  • dwie broszury: „Pracodawco zatrudnij osobę niewidomą lub słabowidzącą" (w której prezentowane są m.in. przykłady prac z powodzeniem wykonywanych przez osoby z dysfunkcją wzroku, korzyści jakie pracodawca może odnieść zatrudniając osobę niewidomą lub słabowidzącą, omówione rodzaje zaburzeń widzenia oraz jakie mogą one powodować utrudnienia i ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu a także wskazówki jak można przystosować miejsce pracy dla pracowników z dysfunkcją narządu wzroku) oraz „Broszura dla poszukujących pracy"(zawierająca różne przydatne informacje dla osób niewidomych i słabowidzących zainteresowanych podjęciem pracy);
  • film „Któż z nas nie lubi być potrzebny" – w jego nagraniu wzięły udział osoby niewidome i słabowidzące zatrudnione przede wszystkim na otwartym rynku pracy, przedstawiciele różnych zawodów m.in.: prawnicy, dziennikarze, muzycy, profesor chemii, technolog żywności, informatyk, psycholog, tłumacz;
  • spoty reklamowe - jeden z nich o treści: Nie widzisz, że ja nie widzę? To bardzo dobrze. Widzę, że razem zobaczymy więcej! Nie myśl schematami. Osoby niewidome świetnie sprawdzają się na różnych stanowiskach pracy emitowany był w Programie I Polskiego Radia i w Radiu BIS.