Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Znajdź

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ!!!

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH ORGANIZUJE PIĘCIODNIOWE WYKŁADY I WARSZTATY HISTORII SZTUKI, SOCJOLOGII KULTURY, MARKETINGU W SZTUCE DLA NIEWIDOMYCH ARTYSTÓW I TWÓRCÓW

POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ!!!

Polski Związek Niewidomych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9 organizuje seminarium w ramach projektu „Kuźnia. Warsztaty integracji społeczno-zawodowej niewidomych twórców i artystów w Muszynie (woj. małopolskie) w dniach 27 września do 01 października 2006 r.

Podczas seminarium planujemy przeprowadzenie wykładów oraz zajęć warsztatowych w zakresie historii sztuki, socjologii kultury oraz podstaw marketingu w sztuce. Zależy nam na wysokiej jakości zajęć, dzięki którym uczestnicy programu uzyskają rzetelną wiedzę i możliwie szeroką orientację w dawnych i współczesnych kierunkach sztuki, obrazie rynku dóbr kultury, a przede wszystkim możliwościach odnalezienia się w przestrzeni komunikacyjnej artysty i odbiorców tych dóbr.

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy ze specjalistami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z kulturą i sztuką, zwłaszcza w obrębie lub na pograniczu takich dziedzin, jak socjologia, historia sztuki oraz marketing, zarządzanie i promocja kultury.

Poszukujemy trzech specjalistów, z których każdemu zaproponujemy zawarcie umów o przeprowadzenie 15 godzin wykładów oraz zajęć warsztatowych w obrębie trzech następujących obszarów tematycznych:

- historia sztuki

- socjologia kultury

- marketing w sztuce

Przewiduje się, że każdy ze specjalistów poprowadzi po 5 godzin wykładów i zajęć dla trzech piętnastoosobowych grup uczestników seminarium.

Osoby zainteresowane współpracą z nami uprzejmie prosimy o przesyłanie odpowiedzi na niniejszą ofertę drogą elektroniczną na adres kmlotek@pzn.org.pl lub faksem pod nr (022) 635 76 52 w terminie do 19.09.2006. W nadsyłanych ofertach prosimy umieszczać CV i ewentualny opis zainteresowań związanych z interesującą nas problematyką.

Oczekujemy na oferty,

Katarzyna Młotek

Koordynator projektu

Polski Związek Niewidomych
00-216 Warszawa
ul. Konwiktorska 9
tel. (022)887-42-46
e-mail: kmlotek@pzn.org.pl