Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Znajdź

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ ZAPLANOWANYCH NA 2007 ROK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU KUŹNIA. WARSZTATY INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ NIEWIDOMYCH TWÓRCÓW I ARTYSTÓW"

 1. PALMY I ZDOBNICTWO WIELKANOCNE - wystawa prac pokonkursowych niewidomych i słabowidzących artystów, prezentacje przestrzenne, otwarte wystawy publiczne ( luty - kwiecień 2007, nadsyłanie prac do 20 lutego 2007 roku).

 2. WARSZTATY KOMPUTEROWE BYDGOSZCZ 15-21 LUTY 2007
  Ośrodek Szkolenia i Rehabilitacji PZN „HOMER"
  ul. Powstańców Wielkopolskich 33 85-090 BYDGOSZCZ

 3. INTEGRACYJNE SPOTKANIA ZE SŁOWEM „XIV ŚWIĘTO SŁOWA" - OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA RECYTATORÓW, ŚPIEWAJĄCYCH POEZJĘ I TEATRÓW MAŁYCH FORM, KIELCE 28marzec - 01 kwiecień 2007:

  zajęcia warsztatowe 28-30 marzec 2007

  impreza kulturalna 30 marzec - 01 kwiecień 2007

  - 6 konkursowych koncertów publicznych: w literackim kręgu poezji i prozy:

  - ogólnopolski konkurs recytatorski kwalifikujący do integracyjnych pokazów centralnych OKR i „Sacrum" w literaturze; sceny i impresje teatralne: - prezentacje małych form teatralnych, monodramów kwalifikujące do integracyjnych pokazów centralnych;
  poezja śpiewana - kwalifikujący wykonawców poezji śpiewanej do integracyjnych pokazów centralnych OKR i „Sacrum" w literaturze; turniej krasomówców i gawędziarzy - forma nawiązująca do tradycji regionalnych w słowie ( dialekt oraz gwara)

 4. INTERDYSCYPLINARNE PREZENTACJE OSIĄGNIĘĆ DOROBKU I POTENCJAŁU ARTYSTYCZNEGO KÓŁ PZN ( ,,PTAKI 2007") 18-20 maja 2007 Ośrodek „Gołoborze" Rudki k. Nowej Słupi ul. Górnicza 3
  Prezentacja dorobku artystycznego dominująca w kołach terenowych w różnych dziedzinach sztuki (plastyka: wystawy indywidualne, zbiorowe - pastele, makrama, grafika, zdobnictwo, rękodzieło, olej, rzeźba, płaskorzeźba, muzyka - wokaliści, instrumentaliści, zespoły, chóry, słowo - recytatorzy, grupy teatralne, kabaretowe, taniec - soliści, pary, grupy, formacje zespoły, wszystkie formy tańca oraz formy interdyscyplinarne czyli programy łączące różne dziedziny sztuki oraz formy teatralne, monodramy)

 5. ,,KORZENIE EUROPY" - SPOTKANIE Z KULTURĄ EUROPEJSKĄ I STAROPOLSKĄ - 16-17 czerwiec 2007 Ośrodek „Łucznik", Sielpia Wielka ul. Spacerowa 11 26-200 Końskie
  Spotkanie interdyscyplinarne, konkurs. Polskie, a europejskie dziedzictwo kulturowe.
  Spotkanie, które ma charakter integracyjnego, interdyscyplinarnego, ogólnopolskiego spotkania o formule konkursowo - festynowej niewidomych i słabowidzących związanej z poznaniem reliktów dawnej kultury europejskiej i polskiej. Prezentacja staropolskich tekstów oraz utworów o tematyce miłosnej.
  Imprezie towarzyszyć będzie seminarium prasowe.

 6. OBÓZ PROMOCJI SZTUKI - 5-dniowy, 18-22 czerwiec 2007 Ośrodek „Łucznik", Sielpia Wielka ul. Spacerowa 11 26-200 Końskie

 7. ZAJĘCIA WARSZTATOWE - wrzesień lub październik’2007 (przełożone z lipca/sierpnia) dwa zjazdy 4 lub 5 dni (termin i miejsce w trakcie ustaleń)

 8. OLIMPIADA TALENTÓW - wrzesień lub październik 2007 (Przełożone z sierpnia) (czas i miejsce w trakcie ustaleń)
  Otwarte prezentacje, konkurs. Wystawa plastyczna.
  Imprezie towarzyszyć będzie seminarium prasowe.

 9. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ NIEWIDOMYCH 21-23 wrzesień 2007 BYTOM ODRZAŃSKI
  Upowszechnianie twórczości muzyczno - wokalnej osób niewidomych, promocja dokonań artystycznych prezentacja twórczości własnej osób z dysfunkcją wzrokową. Imprezie towarzyszyć będzie seminarium prasowe

 10. Zaduszki - listopad’2007 BUSKO ZDRÓJ
  Spotkania literackie. „Odtwarzanie" twórczości nie żyjących artystów niewidomych

 11. „WIDZIMY MUZYKĄ" - 09-11 listopada’2007 BUSKO ZDRÓJ
  Festiwal Muzyczny Niewidomych -sześć konkursowych koncertów publicznych, z udziałem wokalistów, instrumentalistów, małych zespołów instrumentalno - wokalnych i grup muzycznych. Imprez ta ma na celu rozwijanie zainteresowań muzycznych, aktywne i kreatywne wypełnianie czasu, inspirowanie do rozwijania i doskonalenia własnej pracy twórczej . Prezentacje 5 płyt CD wykonawców niewidomych wydanych w serii „Kuźnia Tejrezjasza". Imprezie towarzyszyć będzie konferencja prasowa.

 12. ''BARWA I KSZTAŁT DOTYKU '' GRUDZIEŃ 2007 KIELCE
  - prezentacje plastyczne niewidomych - wystawa nadesłanych prac pokonkursowych niewidomych i słabowidzących osób z malarstwa, rzeźby, grafiki, makramy, płaskorzeźby, pastela, olej, akwarela prezentacja przestrzenna, konsultacje pokonkursowe. Inicjatywa promująca dokonania osób artystycznie uzdolnionych z dysfunkcją wzroku kreacja prac plastycznych i dokonań twórców niewidomych. Imprezie towarzyszyć będzie seminarium prasowe

 13. PREZENTACJA MAŁYCH FORM LITERACKICH 13-14 grudzień’2007 KIELCE
  - eseje, opowiadania, reportaż, formy poetyckie, fraszka, satyra itp., a także mała forma sceniczna, stanowiąca twórczości literackiej niewidomych i niedowidzących

 14. WIGILIA LITERACKA NIEWIDOMYCH - 15-16 grudzień 2007 KIELCE
  Wigilijne Spotkanie Literackie - tradycyjne spotkanie artystyczne twórców literatury, sumujące dokonania kulturalne mijającego roku środowiska osób niewidomych. Prezentacja kolęd, kantyczek, pieśni Bożonarodzeniowych, pastorałek przy wspólnym wigilijnym stole.
  Imprezie towarzyszyć będzie konferencja prasowa.

UWAGA! TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE O CZYM UCZESTNICY ZOSTANĄ POINFORMOWANI ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ.