Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Znajdź

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

Projekty realizowane

Ze środków Narodowego Centrum Kultury

Ze środków Perkins International

Ze środków Miasta st. Warszawy:

Ze środków własnych

Ze środków własnych i przy wsparciu innych instytucji

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Ze środków Programu Erasmus +:

  • Wolontariat Europejski

Projekty zrealizowane

Polski Związek Niewidomych zrealizował następujące projekty współfinansowane:

Ze środków Europejskiego Programu Młodzież:

Ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Batorego w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ze środków Komisji Europejskiej:

Ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego Mechanizmu Norweskiego – Fundusz Wymiany Kulturalnej

Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • remont budynku Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych,
  • opracowanie dokumentacji - Centrum Kultury Niewidomych PZN

Ze środków europejskiego programu Grundtvig - Uczenie się przez całe życie:

Ze środków m.st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego::

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

Ze środków Fundacji im. Stefana Batorego:

Ze środków Programu Leonardo Da Vinci: