Drogi Użytkowniku! Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych orez nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij
Logo - Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych

Organizacja pożytku publicznego

Bezpiecznie pieniądze

Nasz Facebook

Strona Internetowa bez Barier - Konkurs

Strona Internetowa bez Barier - Konkurs na najlepiej dostosowany serwis internetowy dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Rusza kolejna edycja Konkursu “Strona Internetowa bez Barier”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Konkurs organizowany jest przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

To już VII edycja Konkursu Strona Internetowa bez Barier. Corocznie do Konkursu zgłasza się ponad setka instytucji publicznych i firm komercyjnych. Organizatorzy zwracają uwagę, że z konkursu na konkurs wzrasta poziom zgłaszanych serwisów a wybór tych najlepiej dostosowanych dla osób wykluczonych jest coraz trudniejszy.

„W pierwszych edycjach konkursu wskazanie serwisu najbardziej zgodnego z zasadami dostępności było stosunkowo proste. Zdecydowana większość zgłoszonych stron porostu nie spełniała podstawowych kryteriów. Obecnie obserwujemy zdecydowany wzrost poziomu serwisów konkursowych przez co wybór najlepszej poprzedzony jest wieloma godzinami gorącej dyskusji eksperckiej.” – mówi Przemysław Marcinkowski główny ekspert Fundacji Widzialni.

Według najnowszych badań Fundacji Widzialni zaledwie 13% stron www instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Zgodnie z Rozporządzeniem, od 1 czerwca wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne zobligowane są do posiadania serwisów internetowych zgodnych ze standardem dostępności WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie AA.

Szczególnie mocno zachęcam do udziału w konkursie przedstawicieli instytucji publicznych" – mówi wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna. – "Jako Ministerstwo Finansów od kilku lat udowadniamy, że nawet duże serwisy publiczne mogą spełniać oczekiwania większości użytkowników, także osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, np. niepełnosprawnych, starszych czy słabiej wykształconych. To oczywiście proces niełatwy, ponieważ wymaga regularnych szkoleń i dużego zaangażowania wszystkich osób redagujących serwis internetowy. Jednak świadomość, że naprawdę pomagamy w dostępie do naszych stron www wielu osobom, które inaczej nie mogłyby z nich w pełni korzystać jest dla nas niezwykle cenna" – dodała Izabela Leszczyna, która w marcu 2015 r. odbierała nagrodę dla strony Ministerstwa Finansów za zajęcie 1. miejsca w kategorii serwisów internetowych administracji publicznej zawierających powyżej 100 podstron w ramach VI edycji konkursu „Strona Internetowa bez Barier".

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. Serwisy oceniać będzie zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche. W przeprowadzonym audycie zostanie wykorzystana metodologia badania serwisów opracowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Eksperci sprawdzą zgodność serwisu ze standardem WCAG a osoby niepełnosprawne sprawdzą m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonają również szereg zadań, których celem będzie określenie łatwości poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocena ogólnego wrażenia.

Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone podczas konferencji „Cyfrowo Wykluczeni” w marcu 2016 w Sejmie RP.

Najlepsze serwisy zgłoszone do Konkursu zostaną wyróżnione kategoriach: strony podmiotów publicznych do 100 podstron i powyżej 100 podstron oraz strony podmiotów niepublicznych do 100 podstron i powyżej 100 podstron. Będą także kategorie specjalne: Najlepsi z najlepszych - dla wieloletnich uczestników Konkursu oraz strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności. Do pierwszej kategorii mogą zgłaszać się: urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (ministerstwa, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, starostwa, itp), instytucje użyteczności publicznej (uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.). Do drugiej mogą zgłaszać się: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże), przedstawiciele różnych środowisk (przedstawiciele kół naukowych), osoby fizyczne.

Jestem wdzięczny Fundacji Widzialni ale także i innym organizacjom aktywnym na rzecz przybliżania możliwości wykorzystywania osiągnięć świata cyfrowego osobom niedowidzącym i niedosłyszącym. Każdego dnia powstają nowe strony internetowe a istniejące są w sposób ciągły uzupełniane o nowe informacje. To trwały proces. Dbałość o dostępność informacji i usług cyfrowych musi mu konsekwentnie towarzyszyć. Mówienie o tym to za mało. Potrzebne są działania, a w nich Fundacja Widzialni jest skutecznym partnerem. Organizowany przez nią konkurs jest tego dobrym przykładem. Liczę, że w jego następstwie znikać będą kolejne bariery dostępności a świadomość o potrzebach grupy osób niedowidzących i niedosłyszących będzie się utrwalała. Budujmy strony internetowe bez barier! - powiedział Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji.

Udział w Konkursie można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie www.konkurs.widzialni.org.

Patronat honorowy:

  • Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz,
  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Patronaty:

  • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Polski Związek Głuchych
  • Polski Związek Niewidomych

Fundacja Widzialni (www.widzialni.org) zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania. Poprzez swoje szerokie działania organizacja zwraca uwagę opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Fundacja opracowała metodę badania serwisów www pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz ustanowiła certyfikat „Strona Internetowa bez Barier” przyznawany serwisom spełniającym światowe kryteria dostępności. Wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej opracowała certyfikat „Bez barier” dedykowany firmom telekomunikacyjnym.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce - powstało z inicjatywy Ministra Administracji i Cyfryzacji, Michała Boniego oraz Lidera Cyfryzacji, Włodzimierza Marcińskiego. Przedsięwzięcie objął patronatem Prezydent RP Bronisław Komorowski. Celem Porozumienia jest inicjowanie oraz promocja działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, promowanie dobrych praktyk oraz upowszechnianie technologii cyfrowych w Polsce. Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem dobrej woli instytucji, organizacji i firm, które identyfikują się z jego celami i działają na rzecz ich realizacji.

Sygnatariusze Porozumienia za priorytet obrali budowanie umiejętności cyfrowych niezbędnych na rynku pracy, zwiększenie dostępu do edukacji cyfrowej, a tym samym poprawę jakości życia Polaków.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Zarychta
Tel. 34 325 40 41
e-mail: agnieszka.zarychta@widzialni.org